Moresque Aurum

4.900.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ thơm

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2016

Nồng độ:

Nhà pha chế: Andrea Thero

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Nghệ tây

Hương giữa: Nhựa thơm cây tùng, Bồ đề, Nhựa thơm Myrrh

Hương cuối: Cây hoắc hương, Gỗ trầm hương, Gỗ Guaiac

50ml 4.900.000 
spinner
Brand:Moresque
Mã: N/A Danh mục:
Brand:Moresque