Gabriella Chieffo Hystera

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế: Luca Maffei

Độ lưu hương: Rất lâu – Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất gần – Thoang thoảng trên làn da

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Hương Đầu: Cam Bergamot, Cây đơn sâm

Hương giữa: Hoa diên vĩ

Hương cuối: Hương Va ni, Cây hoắc hương, Hương Labdanum, Gỗ Cashmere