Etat Libre d’Orange – ELDO Charogne

2.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương da thuộc

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2008

Nồng độ:

Nhà pha chế: Shyamala Maisondieu

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương chính: Da thuộc, Gừng, Hoa huệ, Hồng tiêu, Hương Va ni, Hoa nhài, Nhang (Hương), Hoa ngọc lan tây, Cam Bergamot, Bạch đậu khấu (Cardamon), Hoa mộc tê, Bồ đề, Hương Labdanum, Cây vông vang, Xạ hương

Etat Libre d'Orange - ELDO Charogne – 100ml
2.800.000 

Hết hàng