Etat Libre d’Orange – ELDO Attaquer Le Soleil Marquis De Sade

2.800.000 

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2016

Nồng độ:

Nhà pha chế: Quentin Bisch

Độ lưu hương: Rất lâu – Trên 12 giờ

Độ toả hương: Xa – Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu

Hương chính: Hương Labdanum

Etat Libre d'Orange - ELDO Attaquer Le Soleil Marquis De Sade – 100ml
2.800.000