Ormonde Jayne Ta’if

3.300.000 4.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2004

Nồng độ:

Nhà pha chế: Geza Schoen

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Hương Đầu: Nghệ tây, Quả chà là, Hồng tiêu

Hương giữa: Hoa hồng Taif, Hoa lan Nam Phi, Hoa nhài, Hoa cam

Hương cuối: Hổ phách, Đậu chổi Tây Ban Nha

Ormonde Jayne Ta'if – 120ml
4.800.000 
Ormonde Jayne Ta'if – 50ml
3.300.000 
Mã: N/A Danh mục: