Min New York Moon Dust

5.520.000 

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Rất kém – Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương chính: An tức hương, Cây thuốc lá, Cồn đất cát, Xạ hương đen

75ml 5.520.000 
spinner
Mã: N/A Danh mục: