Min New York Coda

5.520.000 

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2015

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu, Đông

Hương Đầu: Hương An-đê-hít

Hương giữa: Quả mận, Hương của hoa, Hương gỗ

Hương cuối: Da thuộc, Xạ hương

75ml 5.520.000 
spinner
Mã: N/A Danh mục: