Franck Boclet Fir Balsam

5.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương cay nồng phương đông

Giới tính: Nam

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2015

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Ngải, Trái cây đỏ, Bạch đậu khấu

Hương giữa: Nhựa thơm cây tùng, Cây hoắc hương, Hoa hồng tháng năm

Hương cuối: An tức hương, Hương Labdanum, Hương Va ni

Franck Boclet Fir Balsam – 100ml
5.800.000 
Mã: N/A Danh mục: