Etat Libre d’Orange – ELDO La Fin Du Monde

2.200.000 2.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ thơm

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2013

Nồng độ:

Nhà pha chế: Quentin Bisch

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu

Hương chính: Bỏng ngô, Hạt cà rốt, Thì là, Vừng, Tiêu đen, Hoa lan Nam Phi, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Cây vông vang, Hoa diên vĩ, Bồ đề, Thuốc súng

Etat Libre d'Orange - ELDO La Fin Du Monde – 50ml
2.200.000 
Etat Libre d'Orange - ELDO La Fin Du Monde – 100ml
2.800.000 
Mã: 3760168591150 Danh mục: