Maison Francis Kurkdjian – MFK Aqua Celestia Cologne Forte

4.550.000 

Nhóm nước hoa: Hương Citrus

Giới tính: Unisex

Năm ra mắt: 2021

Nồng độ: Eau De Parfum (EDP)

Phong Cách: Tươi Mát, Cuốn Hút, Phóng Khoáng

Hương đầu: Cam Bergamot, Nho Đen
Hương giữa: Hoa Nhài, Hoa Mimosa
Hương cuối: Xạ Hương

Maison Francis Kurkdjian – MFK Aqua Celestia Cologne Forte – 70ml
4.550.000 
GTIN: 3700559611050 Mã: N/A Danh mục:
𝗠𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀 𝗞𝘂𝗿𝗸𝗱𝗷𝗶𝗮𝗻 – 𝗔𝗾𝘂𝗮 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗴𝗻𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘁𝗲
𝗧𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝟭 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗯𝗮̣𝗻 𝗻𝗵𝗶̀𝗺 đ𝗮̆́𝗺 𝘃𝗮̀𝗼 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗼̂ đ𝗶̣𝗻𝗵 , 𝗵𝗮𝘆 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗮̂𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗮̉ 𝟭 𝘁𝗵𝗲̂́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝗼̣̂𝗻𝗴. 𝗞𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗹𝗼̂̀ 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗯𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 đ𝘂̉ đ𝗲̂̉ 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗼𝗮̉ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗹𝗮𝗻𝗵 .
𝗔𝗾𝘂𝗮 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮 𝘁𝗮̣𝗼 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗺𝗮̣𝗰𝗵 𝗴𝗶𝘂̛̃𝗮 𝗺𝗮̀𝘂 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗮̀𝘂 𝘅𝗮𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻, 𝘁𝗮̣𝗼 𝗻𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗼𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝘁𝗼̛́𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̉𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̣̂𝘁 đ𝗼̂́𝗶. 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗯𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝗺𝗮́𝘁 𝗻𝗵𝘂𝗼̂́𝗺 𝗺𝗮̀𝘂 𝘃𝗼̂𝗶, 𝗯𝗮̣𝗰 𝗵𝗮̀ 𝗺𝗮́𝘁 𝗹𝗮̣𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗻𝗵𝗼 đ𝗲𝗻, 𝗱𝗶̣𝘂 𝗹𝗮̣𝗶 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗿𝗮̀𝗻 đ𝗮̂̀𝘆 𝗵𝗮̀𝗼 𝗽𝗵𝗼́𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝗵𝗼𝗮 𝗺𝗶𝗺𝗼𝘀𝗮 𝘁𝘂̛̀ 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗰𝗲. 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼𝗮́𝘁 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵, 𝘅𝗮̣ 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴. 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛𝗺 𝗺𝘂̀𝗮 𝗵𝗲̀ 𝗾𝘂𝘆́ 𝗽𝗵𝗮́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁…𝗔𝗾𝘂𝗮 𝗖𝗲𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮 đ𝗲𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́𝗰 𝘁𝘂̛𝗼̛𝗶 𝗺𝗮́𝘁 , 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̛̣𝗰 đ𝗲̂̉ 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮 𝗸𝗵𝗮́𝗺 𝗽𝗵𝗮́ 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 mình.
SIZE