Amouage Love Mimosa

6.800.000 

Năm ra mắt 2019

Giới tính nữ tính

Hương đầu: Violet, Cascalone, Diên Vĩ

Hương giữa: Quả Lê, Hoa Mimosa,

Hương cuối: Hoàng Lan, Cascalone

100ml 6.800.000 
spinner
Brand:Amouage