Amouage Love Mimosa

6.800.000 

Năm ra mắt 2019

Giới tính nữ tính

Hương đầu: Violet, Cascalone, Diên Vĩ

Hương giữa: Quả Lê, Hoa Mimosa,

Hương cuối: Hoàng Lan, Cascalone

Amouage Love Mimosa – 100ml
6.800.000