Lime Absolue

2.900.000 

Nhóm nước hoa: Hương cam chanh

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế: Karine Chevallier

Độ lưu hương: Rất kém – Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần – Thoang thoảng trên làn da

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Hương Đầu: Quả chanh xanh

Hương giữa: Cỏ hương bài, Quả sung

Hương cuối: Gỗ đàn hương

Lime Absolue – 75ml
2.900.000 
Mã: N/A Danh mục: