Kilian Light my Fire

8.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế: Sidonie Lancesseur

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương chính: Thì là, Cỏ khô, Cây hoắc hương, Cỏ hương bài, Mật ong, Hương Va ni (Vanila), Cây thuốc lá

Kilian Light my Fire – 50ml
8.800.000 
Mã: 3760184351714 Danh mục:
Brand:Kilian