Jovoy La Liturgie des Heures

4.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2011

Nồng độ:

Nhà pha chế: Jacques Flori

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Hương lục, Cây bách

Hương giữa: Hương Labdanum Pháp, Nhang (Hương), Trầm hương, Nhựa thơm Myrhh

Hương cuối: Xạ hương

Jovoy La Liturgie des Heures – 100ml
4.800.000 
Mã: N/A Danh mục: