Franck Boclet Cashmere

5.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ cay nồng

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2017

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Rất kém – Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần – Thoang thoảng trên làn da

Thời điểm khuyên dùng: Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Quả bưởi, Hồng tiêu

Hương giữa: Đinh hương, Quế, Da thuộc

Hương cuối: An tức hương, Cỏ hương bài, Gỗ Cashmere, Hổ phách, Gỗ tuyết tùng

Franck Boclet Cashmere – 100ml
5.800.000 
Mã: N/A Danh mục: