Miller Harris – La Fumée Classic

3.150.000

Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2011

Nồng độ:

Nhà pha chế: Lyn Harris

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Chi cam chanh, Bạch đậu khấu, Ngò thơm, Thì là Ba Tư, Dấu trám, Nhang (Hương), Hoa Oải Hương

Hương giữa: Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng Virginia, Giấy cói, Hoa cúc La mã, Bạch đậu khấu, Ngò thơm, Thì là, Hoa phong lữ

Hương cuối: Hương Labdanum Pháp, Gỗ Bu-lô, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng Morocco, Gỗ trầm hương, Hổ phách

100ml 3.150.000
spinner
Mã: N/A Danh mục:
Nhãn Hiệu: Miller Harris