Olivier Durbano Cristal de Roche (Rock Crystal)

5.300.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ cay nồng

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2005

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Tạm ổn – 3 giờ đến 6 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu, Đông

Hương Đầu: Hoa cam Châu Phi, Tiêu, Ngò thơm, Bạch đậu khấu, Thì là Ba Tư

Hương giữa: Trầm hương, An tức hương, Nhựa thơm Myrhh, Hương Labdanum Pháp, Nhang (Hương)

Hương cuối: Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng Virginia, Cỏ hương bài, Rêu sồi, Xạ hương, Hoa bất tử

100ml 5.300.000 
spinner
Mã: N/A Danh mục: