Nishane Hundred Silent Ways

4.480.000 

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2016

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Rất lâu – Trên 12 giờ

Độ toả hương: Rất xa – Toả hương trong vòng bán kính trên 2 mét

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Hương Đầu: Quả quýt hồng, Hoa huệ trắng, Quả đào

Hương giữa: Hoa nhài, Hoa sơn chi, Hoa diên vĩ (Orris)

Hương cuối: Hương Va ni, Gỗ đàn hương, Cỏ hương bài

Nishane Hundred Silent Ways – 50ml
4.480.000 
Mã: N/A Danh mục:
Brand:Nishane