Moresque Al Andalus

4.900.000 

Nhóm nước hoa:

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2015

Nồng độ:

Nhà pha chế: Andrea Thero

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa – Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu

Hương Đầu: Nghệ tây, Tiêu đen, Gừng

Hương giữa: Gỗ trầm hương

Hương cuối: Cỏ hương bài, Hương Labdanum Pháp, Gỗ Bu-lô, Nhựa thơm

100ml 4.900.000 
spinner
Brand:Moresque
Mã: N/A Danh mục:
Brand:Moresque