Min New York Onsen

5.520.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ SÍP

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Rất kém – Dưới 1 giờ

Độ toả hương: Rất gần – Thoang thoảng trên làn da

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Hương chính: Ngải, Cam Bergamot, Cây gỗ Hinoki, Gai quả thông, Cây bách, Cỏ hương bài, Rêu sồi, Long diên hương

Min New York Onsen – 75ml
5.520.000 
Mã: N/A Danh mục: