Linari Stella Cadente

4.450.000 

Nhóm nước hoa: Hương hoa cỏ xanh tự nhiên

Giới tính: Unisex

Thành phần: Quế, cây thông, Đinh hương, Cam chanh, Vani, Hoắc Hương, xạ hương, nhài, cỏ hương bài

Linari Stella Cadente – 100ml
4.450.000