Jovoy Private Label

4.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2011

Nồng độ:

Nhà pha chế: Cecile Zarokian

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Xa – Toả hương trong vòng bán kính 2 mét

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương Đầu: Cỏ hương bài, Da thuộc, Giấy cói

Hương giữa: Gỗ đàn hương, Cây hoắc hương

Hương cuối: Hương Labdanum Pháp

Jovoy Private Label – 100ml
4.800.000 
Mã: N/A Danh mục: