Kilian Intoxicated

8.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương thơm cay nồng

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2014

Nồng độ:

Nhà pha chế: Calice Becker

Độ lưu hương: Rất lâu – Trên 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu, Đông

Hương chính: Bạch đậu khấu, Nhục đậu khấu, Quế, Cà phê

Kilian Intoxicated – 50ml
8.800.000 
Mã: 3760184351721 Danh mục:
Brand:Kilian