Etat Libre d’Orange – ELDO Malaise of the 1970′

2.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương da thuộc

Giới tính: Unisex

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2012

Nồng độ:

Nhà pha chế:

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Thu

Hương chính: Chi cam chanh, Da thuộc, Hổ phách, Tiêu, Quả mận, Hương An-đê-hít, Cây hoắc hương, Hoa vòi voi, Cây vông vang, Cây thanh yên

Etat Libre d'Orange - ELDO Malaise of the 1970' – 100ml
2.800.000