Etat Libre d’Orange – ELDO Fat Electrician

2.800.000 

Nhóm nước hoa: Hương gỗ phương đông

Giới tính: Nam

Độ tuổi khuyên dùng: Trên 25

Năm ra mắt: 2009

Nồng độ: EDP

Nhà pha chế: Antoine Maisondieu

Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ

Độ toả hương: Gần – Toả hương trong vòng một cánh tay

Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Thu

Phong cách: Gần gũi , Tự nhiên

Hương chính: Cỏ hương bài (vetyver), Lá Ô liu (Oive), Một dược, Nhựa thơm Myrhh, Hương Va ni (Vanille), Kem tươi đánh nhuyễn, Hạt dẻ sên đường

Etat Libre d'Orange - ELDO Fat Electrician – 100ml
2.800.000 

Hết hàng